GDPR

Nota de informare emisa in temeiul art. 13 al Regulamentului UE 2016/679 (“GDPR”) si a Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal

 

Operatorul de prelucrare a datelor cu caracter personal (denumit in continuare “Operator”): – S.C. Laur Company S.R.L., cu sediul in Pitesti-Arges, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J03/52/1995, cod unic de inregistrare RO:6952434; in calitate de Operator va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal in conformitate cu dispozitiile legale incidente in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, precum si in conformitate cu prevederile prezentei note de informare.

 

Scopul si modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal

Operatorul va prelucra urmatoarele date personale: nume, prenume, domiciliu, serie si numar act identitate, cod numeric personal, semnatura, adresa email personala sau profesionala, numar telefon personal sau profesional, date privind bunurile detinute, date bancare,orice alte date cu caracter personal necesare indeplinirii scopurilor mai jos enumerate (denumite in cele ce urmeaza “Date personale”), Date personale obtinute de catre Operator in mod legitim, conform indicatiilor de mai jos.

In sensul prezentei note, prelucrarea Datelor personale inseamna orice operatiune sau ansamblu de operatiuni efectuate cu sau fara utilizarea de procese automatizate si aplicate Datelor personale, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, compararea sau interconectarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

Va informam ca aceste Date Personale vor fi prelucrate atât prin intermediul unor metode manuale, precum si/sau prin intermediul unor mijloace informatice sau telematice.

 

Scopul si baza juridica a prelucrarii

Operatorul va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal in scopul executarii contractului de prestari servicii de constructii civile si industriale, agentie imobiliara, servicii foto-video, activitati publicitare, intermedieri in comertul cu produse diverse, comert.

 

Destinatarii Datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastra personale vor putea fi dezvaluite, in scopurile amintite mai sus, urmatorilor destinatari: a) angajatilor si colaboratorilor Operatorului. Ulterior, respectiv fie la data incetarii relatiei de colaborare, fie pâna la expirarea obligatiei legale de arhivare ce revine Operatorului in temeiul legislatiei aplicabile in materie fiscala, contabila sau potrivit datelor vor fi sterse.

Drepturile persoanelor vizate Potrivit art. 15 – 21 din GDPR, referitor la Datele cu caracter personal comunicate, aveti dreptul:

  1. a) sa aveti acces la acestea si sa solicitati o copie;
  2. b) sa solicitati rectificarea acestora;
  3. c) sa solicitati stergerea acestora;
  4. d) sa obtineti restrictionarea prelucrarii datelor;
  5. e) sa va opuneti prelucrarii datelor;
  6. f) sa primiti datele intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit de pe un dispozitiv automat

 

Pentru exercitarea drepturilor o veti puteti face oricand utilizand unul dintre canalele noastre de contact disponibile pe site-ul www.laurcompany.ro, www.lcimobiliare.ro, www.laurfoto.ro.

Pentru mai multe informatii cu privire la Datele dumneavoastra cu caracter personal va veti putea adresa Responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal al companiei, ce poate fi contactat la adresa de e-mail:

laur.company@yahoo.com
office@laurcompany.ro
laurentiu@laurfoto.ro
vanzari@lcimobiliare.ro
Va amintim ca aveti dreptul de a depune o plângere la autoritatea nationala de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal in cazul in care considerati ca prelucrarea datelor cu caracter personal incalca prevederile Regulamentului.